DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE pred použitím

Kedy sa zdravotnícka pomôcka nemá používať a upozornenia

Kedy nepoužívať AURIDOL®

Ak je balenie poškodené.

Ak je poškodený ušný bubienok (napr. chronický zápal stredného ucha otitis media).

AURIDOL® sa má použiť len po dôkladnom vyšetrení otoskopom (pomôcka na vyšetrenie ucha) lekárom.

V prípade alergie na niektorú zo zložiek zdravotníckej pomôcky.

Po absolvovaní operácie alebo chirurgického zákroku v uchu v nedávnej minulosti.

U detí mladších ako 6 mesiacov.

V prípade dlhodobej bolesti a opuchu spôsobených zápalom v dôsledku bakteriálnej alebo hubovej infekcie, pri týchto stavoch sa vyžaduje návšteva lekára.

V prípade výtoku z ucha – otorrhoea.

AURIDOL® sa nemá podávať do ucha s naslúchacím prístrojom. AURIDOL® sa má podať 1 hodinu pred vložením naslúchacieho prístroja do vonkajšieho zvukovodu.

Aj napriek tomu, že neexistujú dôkazy o negatívnom vplyve používania ušných kvapiek AURIDOL® počas tehotenstva a dojčenia, použitie ušných kvapiek AURIDOL® je potrebné konzultovať s lekárom, ktorý posúdi, či očakávaný prínos podania ušných kvapiek AURIDOL® prevýši potenciálne riziká.

Ak príznaky ochorenia neustúpia alebo sa zhoršia po troch dňoch používania ušných kvapiek AURIDOL® alebo ak sa vyskytne horúčka, kontaktujte lekára. Dlhotrvajúca bolesť a opuch môže signalizovať bakteriálnu alebo hubovú infekciu, pri ktorej sa môže vyžadovať ďalšia a vhodnejšia liečba.

Len na vonkajšie použitie.

Zabráňte kontaktu s očami, ústami, hrdlom a nosovou sliznicou.

AURIDOL® je určený na dočasnú úľavu od bolesti ucha do 3 dní a nemá sa používať dlhodobo.

UCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

UCHOVÁVAJTE NA SUCHOM MIESTE PRI TEPLOTE 15 – 25ºC V STOJATEJ POLOHE.

V PRÍPADE POUŽITIA U DETÍ JE POTREBNÉ CHRÁNIŤ UCHO VATOVÝM TAMPÓNOM.

ÚČINNOSŤ LIEČBY BY MALA BYŤ SLEDOVANÁ LEKÁROM.

Použitie s inými liekmi / zdravotníckymi pomôckami

Interakcie s inými prípravkami sa neskúmali. Je však všeobecne známe, že lieky používané pri poruche srdcového rytmu zhoršujú vedľajšie účinky lidokaínu; súbežné použitie môže viesť k závažným vedľajším účinkom. Cimetidín, betablokátory, noradrenalín, inhalačné anestetiká spomaľujú odbúravanie lidokaínu znížením prietoku krvi pečeňou, čo vedie k jeho zvýšeným hladinám v sére. Barbituráty, rifampicín a fenytoín urýchľujú odbúravanie lidokaínu prostredníctvom aktivácie pečeňových enzýmov. Lidokaín zvyšuje účinok liečiv spôsobujúcich uvoľnenie priečne pruhovaného svalstva.

Výrobca neodporúča počas používania ušných kvapiek AURIDOL® používanie iných liekov, alebo zdravotníc- kych pomôcok vo forme kvapiek, alebo spreja do ucha. Súbežné použitie iných liekov, alebo zdravotníckych pomôcok vo forme kvapiek alebo spreja do ucha je potrebné konzultovať s lekárom, alebo lekárnikom. Pred použitím ušných kvapiek AURIDOL® informujte lekára, alebo lekárnika o všetkých nedávno používaných prípravkoch určených do ucha a všetkých liekoch, vrátane voľnopredajných. Po použití ušných kvapiek sa neodporúča minimálne počas 30 minút použiť iné lieky, zdravotnícke pomôcky, alebo ušné kvapky.

Možné vedľajšie účinky

AURIDOL® je dobre znášaný a po jeho použití
NIE SÚ známe ŽIADNE VEDĽAJŠIE ÚČINKY.

V prípade alergie, alebo iných vedľajších účinkov, prestaňte
AURIDOL® používať a informujte o nich lekára, alebo lekárnika.
AURIDOL® sa má používať iba podľa návodu na použitie.