Ďalšie informácie

AURIDOL® je zdravotnícka pomôcka triedy III

3D_Auridol box

AURIDOL® je možné používať počas 4 týždňov od prvého otvorenia. Dátum prvého použitia kvapiek si zapíšte na plastovú fľaštičku (na vyznačené miesto).

Po použití zlikvidujte balenie v súlade s platnou legislatívou.

Balenie:
Viacdávková plastová fľaštička obsahuje 7 g roztoku.

Výrobca:
EmergoPharm Sp. z o.o. Sp.K.
Ul. Piłsudskiego 11, 05-510 Konstancin Jeziorna, Poľsko

Ako uchovať AURIDOL®

NA SUCHOM MIESTE PRI
TEPLOTE 15 až 25°C
V STOJATEJ POLOHE.

TAK, ABY BOL CHRÁNENÝ
PRED MRAZOM. NESMIE SA
UCHOVÁVAŤ V CHLADNIČKE.

TAK, ABY BOL CHRÁNENÝ
PRED PRIAMYM
SLNEČNÝM ŽIARENÍM.

MIMO DOHĽADU
A DOSAHU DETÍ.

Vysvetlivky použitých symbolov:

teplomer

obmedzenie povolenej teploty uchovania

slnko

chráňte pred slnkom

zhoda

CE znak zhody

navod

pozri návod na použitie

balenie

nepoužívajte ak je balenie poškodené

lot ikona

číslo šarže

výrobca ikona

výrobca

upozornenie

upozornenie

trvanlivosť

trvanlivosť

teplomer

obmedzenie povolenej teploty uchovania

navod

pozri návod na použitie

výrobca ikona

výrobca

slnko

chráňte pred slnkom

balenie

nepoužívajte ak je balenie poškodené

upozornenie

upozornenie

zhoda

CE znak zhody

lot ikona

číslo šarže

trvanlivosť

trvanlivosť